Årets Qlara

Vad är Årets Qlara?

En kommitté på två personer utses vid årsmötet varje år. Utöver dessa är dessutom förra årets Qlara en självskriven medlem av kommittén.

Qlaras medlemmar är välkomna till kommittén med förslag på personer som man tycker är värdiga kandidater. Dock är kommittén suverän och beslutar således helt självständigt vem som skall bli Årets Qlara. Kommittén utformar också själva festen vid utdelandet och väljer present till Årets Qlara. Årets Qlara initierades 2003 som ett incitament för medlemmarna i Qlara att vara aktiva på olika områden. Tre kriterier fastslogs av medlemmarna.

Årets Qlara skall således ha:
• bidragit till flera affärer för Qlaror eller
• drivit projekt som resulterat i positiv utveckling för Qlaror eller
• arbetat för en positiv utveckling av natur och kultur på Österlen.

Här nedan kan du ta del av de olika årens valda Qlaror, motiveringar, festligheter med underhållning och present: