Årets Qlara 2012

Clara Westman utsågs till Årets Qlara 2012.

Motiveringen:
Clara Westman har i flera år varit en förebild för Qlaror genom sitt engagemang, sin kompetens och vilja att lära ut.
Hon har genom att införa arbetsmetoden – Open Space Technology (OST) i Nätverket – bidragit till att såväl Qlara som Qlaror utvecklats och lärt sig se möjligheter. Clara har de senaste åren även vidareutvecklat sig själv genom studier och en helt ny yrkesinriktning. Det är en prestation som lämnar avtryck och inspirerar kvinnor i alla åldrar.
Hennes positiva framtoning och vilja att arbeta för och med Nätverket Qlara i många olika sammanhang, gör att hon är en god förebild för Qlarorna och en utmärkt ambassadör för Nätverket Qlara.

Clara Westman korades till Årets Qlara för sina insatser för nätverket vid Nätverket Qlaras 10-årsjubileum som delvis firades på Österlens museum.