Om Qlara

Nätverket Qlara – för företagsamma kvinnor på Österlen


Nätverket Qlara
arbetar med frågor som är aktuella och känns angelägna. Vi i nätverket arbetar aktivt för en bättre företagarvardag och är också aktiva inom det lokala näringslivet, där vi vill vara en naturlig partner i företagsfrågor.

Nätverket Qlara ger en möjlighet för kvinnor att träffa andra i samma situation och bidrar till både en social- och affärsmässig mötesplats. Medlemmarna finns inom olika branscher vilket innebär att man i nätverket dels får träffa likasinnade, dels får kontakter och insyn inom andra branscher.

Nätverket Qlara är ett stöd för kvinnor som valt att driva företag på landsbygden, något som ställer stora krav på både uthållighet och kreativitet. Avsaknad av kollegor tillhör också vardagen. Qlara erbjuder en gemenskap för kvinnor som bär på en företagsidé, som driver eller har drivit ett företag. Vi ger också möjlighet till inspiration, glädje och energi.

Nätverket Qlara har funnits på Österlen i över 20 år och vi växer och attraherar hela tiden nya företagande kvinnor, något som vi ser som ett tecken på att nätverket fyller ett behov. Qlara är idag starkare än tidigare, mycket tack vare att antalet medlemmar hela tiden ökar.

Nätverket Qlara är ett stöd i företagarvardagen!

Nätverket Qlara är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden, verksam i sydöstra Skåne med säte i Simrishamn.

Gå gärna in på vår faceboksida Nätverket Qlara- för företagssammakvinnor på Österlen, där kan du läsa mer om våra aktiviteter.