Årets Qlara 2009

Cecilia Granquist Dahmén utnämndes  2009 till Årets Qlara.

Motiveringen:
Du har utvecklat och inspirerat Qlaror mot nya höjder vilket bl.a. resulterat i fler affärer för medlemmar. Du har bidragit till ökad kunskap om nätverket och förstärkt Qlaras goda anseende kommunen, regionen och även utanför landets gränser. Du får oss på gott humör med din sprudlande energi, din humor, din självdistans och som kronan på (nät)verket har du skapat Qlara-teatern, ett annorlunda och roande sätt
att marknadsföra oss Qlaror på.

Pristagaren  uppvaktades vid en festlighet på Tjörnedalagården.