Kontakta oss

Har du frågor om Nätverket Qlara kontakta oss gärna via e-post: qlara@qlara.net. Eller kontakta någon i nätverkets styrelse:

Ordförande
Bitte Müller-Hansen
Tel: 070 874 39 73
E-post: bitte.mh@gmail.com

Vice ordförande
Lille-Mor Ördell
Tel: 072 557 38 37
E-post: lillemor.ordell@gmail.com

Kassör
Annette Rydberg
Tel: 0702-16 24 39
E-post:

annette.rydberg@maklarcompagniet.se

Sekreterare
Susanna Rydin
Tel: 0725-848494
E-post: info@vintagecorner.nu

Materialansvarig
Sonja Wiedenhoeft Palmqvist
Tel: 0733-140326
E-post: sonja@saskia.com

Medlemsfrågor &
ansökan om medlemskap
Birgitta Söderberg
Tel: 0733-46 20 71
E-post: gitta.soderberg@gmail.com

Kommunikationsansvarig
Charlotte Nygren
Tel: 073-381 12 75
E-post: charlotte.nygren@windaloo.se