Qlaras historia

Nätverket Qlara startades hösten 2001 med en ledningsgrupp på tre personer, Susann Arvidsson, Agneta Bergenståhl samt Gaby Gummesson och 32 medlemmar. Vår affärsidé är att vi ska verka för att stimulera kvinnor till framgångsrik företagsamhet, utveckling och jämställdhet på Österlen.

Vid mötet den 5 maj 2003 fattades beslut om att bilda en ideell förening, stadgar antogs och den första styrelsen inklusive ordförande, revisor och valberedning klubbades. Mötet beslöt att medlemsavgiften skulle uppgå till 500 kronor. Nätverket står på egna ben ekonomiskt och de kostnader som uppstår finansieras helt av medlemsavgifter. Allt arbete inom Nätverket sker ideellt.

På ett tidigt stadium beslutades att kommunikationen mellan medlemmarna skulle ske via e-post. Det ansågs då vara ett radikalt beslut eftersom det inte var en självklarhet att alla hade tillgång till egen e-post. De som inte hade det fick förlita sig på sina kollegor i Nätverket för att få information. En tidning, Qlaranytt, trycktes med sitt första nummer 2003 och gavs ut två gånger per år till samtliga medlemmar.  Tidningen lades ner under 2007 eftersom hemsidan ersattes av en ny som innehöll betydligt fler möjligheter som informationskälla och Qlarorna kunde hämta och ge information via den. E-post användes så flitigt att det till slut blev rörigt att hålla ordning på all korrespondens. Med hjälp av teknikens utveckling flyttades mycket av korrespondensen över till hemsidan och numera är det en sluten grupp på Facebook som används.

Presentationspärmarna där varje medlem fick möjlighet att presentera sig och sitt företag ersattes så småningom med information om medlemmarnas verksamheter på hemsidan. Som komplement trycktes en folder med rubriken ”Alla behöver en Qlara” där en hänvisning till hemsidan fanns med. Sedan 2021 sker marknadsföringen via sociala medier.

På företagarfesten i november 2007 på Skeppet i Simrishamn fick Nätverket Qlara ta emot utmärkelsen ”Årets näringslivsambassadör” med motiveringen: ”Årets ambassadör har under det gångna året tagit bort taket och ser inga gränser för tillväxten på Österlen. Man sprudlar av glädje, entreprenörskap och kvinnokraft”.