StödQlara

Tidigare fullvärdiga medlemmar i minst tre år som till minst 50 % lämnat sin verksamhet kan få ett mentormedlemskap. Detta innebär rätt att delta i alla aktiviteter och även rätt att arrangera sådana eller driva projekt men man har ingen rösträtt på årsmötet och höstmötet.

StödQlaror 2022

Namn
Anne Bengtsson
Eva Sohlberg

Telefon
0709-770276