Mötesprotokoll

Årsmöten:
Vi har årsmöte en gång varje år i mars. Medlemmar blir kallade två veckor innan. Vill du att något ska tas upp på årsmötet är du välkommen att lämna in en motion senast fyra veckor innan. Årsmötena är öppna för allmänheten.

Medlemsmöten:
Nätverket kallar medlemmarna till ett medlemsmöte en gång på hösten. Här kan alla medlemmar delta, diskutera och besluta om de frågor som tas upp.

Styrelsemöten:
Qlaras styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Styrelsens medlemmar och deras kontaktuppgifter hittar du under KontaktDu är alltid välkommen att kontakta oss för frågor.