Kalendarium

Vi har ett flertal olika mötesformer såsom beslutsmöten och årsmöten men också informella drop in-möten, frukostmöten och tematräffar. 
För aktuella evenemang, se vår öppna sida Nätverket Qlara eller medlemssidan Qlara Blickar på Facebook