Kalendarium 2021

Vi har ett flertal olika mötesformer såsom  beslutsmöten och årsmöten men också informella drop in-möten, frukostmöten och tematräffar. 

Mars
29 Digital drop-in på Qlara blickar, 16.00-18.00

Maj
3 Drop-in, Café Kagan 16.00-18.00

Juni
7 Drop-in, Café Kagan 16.00-18.00

Juli
5 Drop-in, Café Kagan 16.00-18.00

Augusti
2 Drop-in, Café Kagan 16.00-18.00

September
6 Drop-in, Café Kagan 16.00-18.00

Oktober
4 Drop-in, Café Kagan 16.00-18.00

November
1 Drop-in, Café Kagan 16.00-18.00

December
6 Drop-in, Café Kagan 16.00-18.00