Greta Lindh

Greta Lindh Personalutveckling AB

Sedan 80-talet har jag arbetat med utvecklings- utbildningsfrågor, först som anställd inom försäkrings- och bankvärlden. Sedan cirka 20 år tillbaka som konsult inom individ-, grupp- och organisationsutveckling. På senare år har jag huvudsakligen arbetat med utveckling för ledare och specialister, ett processinriktat upplägg som utgår från individens aktuella arbetssituation. Arbetar med att identifiera den dynamik som genererar eller hindrar den dynamik som skapas av individen i olika situationer, det kan vara i arbetslivet eller privat, och vägleder för att finna ett optimalt beteende för individen i framtiden.

Har också i många år arbetat med att stödja kvinnor i ledande befattningar, dels via utvecklingsprogram organiserade via företag eller andra kvinnoinriktade projekt, t ex stöd för öka andelen kvinnor på ledande befattningar.

Greta Lindh Personalutveckling AB
Utsiktsgatan 30
27239 Simrishamn
E-post: greta.lindh@okraft.nu
Tel: 0708-17 22 02