Detta vill Qlaras nya styrelse bidra med

Möt Nätverket Qlaras nya styrelse som valdes på årsmötet den 22 mars. Detta vill styrelsemedlemmarna bidra med under det kommande året:

Linda Ohlsson
Ordförande

”Jag älskar mötet mellan människor, få inspirera andra till att vara sitt bästa jag och samverka över gränser för att skapa utveckling för individer, företag, nätverket Qlara och Österlen. Detta fyller min vardag och mitt uppdrag som Qlaras ordförande.”

Gaby Gummesson
Vice ordförande

”Jag vill bidra på olika sätt till att alla medlem- mar känner att de har glädje av sitt medlem- skap såväl arbetsmässigt som privat. Qlara ska ge goda affärsrelationer men också vän- ner som man kan ha kul tillsammans med. Att vara ordförande i en styrelse innebär alltid mer jobb än vad som märks utifrån och jag vill stötta Qlaras ordförande i detta arbete. Så vi kan utveckla Qlara och gärna få fler medlem- mar som genom många olika aktiviteter har möjlighet att lära känna varandra. Jag ser fram emot den gemenskap och energi som ett gott styrelsearbete erbjuder. ”

Annette Rydberg
Kassör

”Jag vill kunna bidra med min tid och vara närvarande så mycket det går, med härlig energi. Tänkte ta med färskt kontoutdrag till varje styrelsemöte så vi har bra koll på ekonomin. Jag hoppas träffa många fler Qlaror detta året för jag tror att det är i möten som vi lär känna varandra, kan hitta varandra och att det i mötena händer något som gör vårt nätverk starkare och mer attraktivt.”

Karin Eberhardt Grönvall
Sekreterare

”Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från livet, från styrelseengagemang i olika typer av styrelser. Jag vill också göra vad jag kan för att att bidra till utveckling av Qlara till ett – om möjligt – ännu bättre nätverk för kvinnor.”

Petra Ariton
Webbansvarig

”Min önskan är att lyfta fram varje enskild medlem på sociala medier och i Qlaras blogg. Visa världen hur mycket kompetens som finns i vårt nätverk. Vi nätverkar inte bara över en fika eller på workshops. Vi nätverkar också i den digitala världen. Jag vill därför bidra med min passion när det gäller skrift, bild, ljud och film.”

Kirsten Wexö Olsson
Materialansvarig

”Jag hoppas att jag kan bidra med både min energi och tid i den mån det går och jag hinner, samt fortsätta vara ’förrådsansvarig’.”

Birgitta Söderberg
Medlemsansvarig

”Jag vill bidra med min energi och försöka få fler medlemmar att lära känna varandra. Genom detta kan vi förhoppningsvis få mera glädje och nytta av varandra.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *