Detta gör vi

I Nätverket Qlara finns det många möjligheter att vara engagerad och att påverka aktiviteter. Vi har flera olika mötesformer där varje medlem har möjlighet att kunna uttrycka sin mening, diskutera och vara aktiv i nätverket.

Drop-In möten
Den första måndagen varje månad träffas vi på informella Drop in-möten. Dit är även du som inte är medlem ännu välkommen. Vi träffas på kaféet Cafe Kagan i Simrishamns, mellan kl. 16-18. Det är bara att komma när det passar och gå när du känner för det.

Medlemsmöten
Vi har ett formellt möte varje höst. Det är enbart öppnet för medlemmar och där informerar styrelsen, förslag tas upp till diskussion och beslut fattas. Dessa möten är mycket viktiga för demokratin i nätverket och ger medlemmarna möjlighet att påverka.

Årsmöten
Varje år hålls även ett årsmöte i slutet av mars och hit är även icke-medlemmar välkomna. Dessa har då ingen rösträtt.

Styrelsemöten
Qlaras styrelse träffas ungefär en gång i månaden.

Temaseminarier
För att främja det interna utvecklingsarbetet inom nätverket arrangeras med jämna mellanrum temaseminarier. Vi arbetar ofta efter metoden Open Space Technology (OST). Det är ett sätt att fånga upp de idéer och projekt våra medlemmar kommer med och att behålla dynamiken i nätverket.

Projekt
Ett projekt som pågår är ”Lära känna projektet” där vi gör studiebesök hos varandra, presenterar oss för varandra och lyssnar på föreläsningar om presentationsteknik eller marknadsföring. Syftet är att lära känna varandra för att främja affärerna, möjliggöra samarbeten och kunna rekommendera till kunder.

Projektgrupper
Under årens lopp har många grupper bildats, verkat och sedan upplösts. Men det finns alltid möjlighet att blåsa nytt liv i en sådan grupp – eller skapa en ny. Alla Qlaror är välkomna att ta egna initiativ! Exempel på grupper som tidigare arbetat: Feng-Shui, matgrupp, bokcirkel, filmgrupp och Hälso-Qlarorna.

Grupper för nätverkets utveckling:
Webbgruppen är den grupp som ansvarar för Qlarawebben uppbyggnad och administration samt Qlaras Facebooksida, Qlarabloggen, Instagram m.m.

Qulgruppen som arbetar för medlemmarnas rekreation och nöjen.