Ann Madsen – Gateway Scandinavia

Jag erbjuder individuell psykoterapi, parterapi och arrangerar kurser löpande. Man kan boka inspirationsföredrag med efterföljande workshop. Jag tar emot i individuella skräddarsydda förlopp, med möjlighet att bo hos mig i naturen. Det kan handla om rehabilitering i samband med sjukdom eller andra orsaker. Speciellt erbjuder jag psykoterapeutiska förlopp för nyckelpersoner i företag med mål att öka motivation och drivkraft.

Jag är svensk och dansk Legitimerad Integrativ Psykoterapeut, Diplomerad Uttryckande Konstterapeut och Leg. Distriktssköterska. Utbildad i DK, S och i USA. Utbildad advanced facilitator, Externalization training programme som byggdes och leddes av Dr Elisabeth Kὔbler – Ross, pionjär inom Hospice rörelsen i USA, och författare till många böcker. Dessutom är jag vidareutbildad i Folkhälsa på mastersnivå från Karolinska Institutet i Stockholm.

Jag talar och skriver danska, svenska och engelska. Med lång erfarenhet av cancervård, rehabilitering och palliativ vård har jag speciellt valt att hjälpa människor och familjer under livets många övergångar som innebär att livsmönstret bryts och håller på att förändras mot något nytt och okänt. Under denna process kan det vara svårt att finna fotfäste i vardagen.

Speciellt intresserar jag mig för uttryckande psykoterapi. För mig betyder det att jag har lärt mig att vara lyhörd för både det som blir sagt och det som inte blir sagt, ofta använder jag kroppsspråket, drömbilder, bilder, bildspråket och skapande, det kreativa språket, som en metod att fånga de omedvetna trådar som är en hjälp till att förstå och hantera en situation som behöver hjälp och förståelse för att utvecklas. Kreativa uttryck är också en metod för självutveckling.

Jag är föredragshållare globalt och har deltagit med föredrag på världskongresser i psykoterapi i Sydney, Australien och i Durban, Syd Afrika. Jag har gett ut en bok på engelska och danska “The Death Midwife” eller “Dødens Jordemor”. En artikel skriven av mig blev publicerad i “Tidskrift for Psykoterapi” nr 2 I juni 2017.

Mottagning i Köpenhamns centrum, Lund/Malmö och på Österlen.
Vid sidan om min verksamhet som psykoterapeut föder jag upp raskatter i raserna Brittisk långhår och Helig Birma.

Gateway Scandinavia

Ann Madsen
Octagonen, Skräddaröd 165
272 97 Gärsnäs
Tel: 0705375777
E-post: annmadsen@gatewayscandinavia.se